Træt af støj & møg?

KÆRE MEDLEM Træt af støj & møg?


Så har DU NU mulighed for at BIDRAGE til at der sker noget.


Læs videre og se hvordan.BAGGRUND:

I flere år har bestyrelsen i Nørre Kvarters Beboerforening såvel som enkeltpersoner forsøgt at komme i dialog med kommunen angående stadig voksende gener fra nattelivet. Uden større held. Problemet vokser bare, ligesom bevillingsantallet, og der er mere natteliv på vej hvis ikke der snart sker noget. Og det er os selv der må handle, eftersom kommunen kun handler efter pres fra vores side, og netop nu, 1 år før kommunevalget, finder vi at det er et godt tidspunkt at forstærke presset. I har måske lagt mærke til at der i den sidste tid har været udtalelser & pressemeddelelser fra borgmestrene i sagen, men disse er ikke deres udspil, men netop svar på vedholdende pres, klager, breve, henvendelser, artikler fra vores og de andre beboerforeningers side.HVEM?

Som I allerede ved har vores beboerforening indledt samarbejde med andre beboerforeninger fra hele København for at øge presset på og opmærksomheden omkring de fælles problemer. En del af samarbejdet har udmøntet sig i et støjnetværk (dette betyder dog ikke at støjens følgesvend, møget, vil blive glemt) som har fået navnet Københavns Beboer Netværk (KBN). Ét af initiativerne her har været at indsamle støjklager og derefter få en jurist og en advokat til at se nærmere på materialet for at vurdere om der var en juridisk indgangsvinkel over for kommunen.HVAD?

Efter måneders arbejde med indsamling og kategorisering af en meget stor mængde klager og korrespondance er den juridiske sammenstilling og vurdering nu endelig på plads.

Og gennemgangen af klagerne viser med al ønskelig klarhed, at Københavns Kommune systematisk har tilsidesat sin pligt til at holde tilsyn med støjbelastningen i byen. Advokatens konklusion er, at den manglende beskyttelse af borgerne udgør en krænkelse af borgernes grundlovssikrede ret til at være i fred i eget hjem og af deres ret til privatliv, som er beskyttet i den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. HVORDAN?

Vi tror på, at et sagsanlæg er en effektiv måde (kommunen SKAL forholde sig til det), på hvilken vi kan ændre på den kurs, kommunen har fulgt de sidste otte år, til stor skade for alle os, der bor og arbejder i byen. I den forbindelse er en 40 sider lang sagsfremstilling allerede udfærdiget af advokat Mette Ravn Steenstrup (Mazanti-Andersen Korsø Jensen).HVAD KAN DU GØRE?

Dette er en enestående mulighed for at gøre en kollektiv indsats. Hvis vi skal have en mulighed for at føre sagen, er det imidlertid absolut nødvendigt, at så mange som muligt bakker op. Domstolene og kommunen tager os kun alvorligt, hvis vi er mange.

Man bakker op og "skriver under " ved at melde sig ind i foreningen FKBN (Foreningen Københavns Beboernetværk), som er oprettet til formålet og formelt godkendt til indsamling. Et medlemskab/en "underskrift" koster 500 kr. og sker gennem den hjemmeside, vi har lavet til formålet, og som lanceres torsdag 26.1.17:  www.fkbn.dk. Pengene skal udelukkende gå til advokatudgifter og eventuelle sagsomkostninger.  


Vi minder for en god ordens skyld om, at der ikke er nogen, der kommer til at hæfte for mere end indmeldelsesgebyret på 500 kr., hvilket advokaten også har bekræftet.

Vi opfordrer alle til at melde sig ind og også til at hjælpe til med at udbrede budskabet, gennem Facebook og alle andre måder, I kan tænke på. Alle interesserede - og altså ikke kun medlemmer af beboerforeningerne - kan melde sig ind. Jo flere vi er, der står sammen, jo større sandsynlighed er der for, at vi kan få det København tilbage, som vi kendte og holdt af. Det gælder om at vise, at vi er mange, der ikke længere vil acceptere, at kommunen tilsidesætter ethvert hensyn til gældende love og regler og udsætter os for den konstante, sundhedsskadelige støj, som vi har lidt under de seneste 7-8 år.  

Efter en mobiliseringsperiode vil der blive indkaldt til et stormøde hvor alle interessenter fra de forskellige beboerforeninger inviteres, og hvor advokaten informerer om slagets gang.MERE INFO og SPØRGSMÅL

Hvorfor denne metode? Hvad hvis vi ikke får medhold? Er kommunen ikke netop i gang med tiltag mod støj? Hvor mange penge skal der bruges? Hvem anlægger sagen? Hvad hvis jeg ikke har råd? Kan jeg være anonym (ja, det kan du!)? I har sikkert mange andre spørgsmål, derfor er I velkomne til at rette spørgsmål til bestyrelsen på bestyrelsen@nkbf.dk

Desuden kan man også stille spørgsmål og sende e-mails på indsamlingens egen hjemmeside: www.fkbn.dk


Mange hilsener

Bestyrelsen for Nørre Kvarters Beboerforening