Kvarteret, bestyrelsen & aktiviteter

Nørre Kvarter


Nørre Kvarter er med ca. 1000 beboere på ca. 200 huse, det tættest befolkede område i det indre København.
Kvarteret kaldes også Pisserendekvarteret. Navnet kommer af ”Pisse-renden” som gadeforløbet Teglgårdstræde - Larsbjørnsstræde blev kaldt i 1700-tallet, fordi kloakaffald og pis bl.a. fra kvarterets mange køer, som nogen steder havde stalde i 1. sals højde, flød ned af pisserenden for til sidst at ende i kanalen.


I firserne var kvarterets beboere truet af boligspekulanters og store firmaers jagt efter lette penge. De ville udnytte det populære kvarters store bevågenhed og opføre kontorer i mange af de huse, hvor vi boede. På det tidspunkt blev Nørre Kvarters Beboerforening dannet og ved snedige aktioner, og ikke mindst takket være det store sammenhold mellem beboerne, lykkedes det at bevare beboelsen i kvarteret.

.


Nørre Kvarters Beboerforening arbejder til stadighed for at kvarteret skal være et godt sted at være og et godt sted at bo. Det store tema i det seneste år er ønsket om at bremse for kvarterets udvikling hen imod et festkvarter, hvor et massivt antal barer ændrer stemningen så meget, at flere nu flytter fra kvarteret


Nørre Kvarters Beboerforening har opnået rigtig meget i de sidste år. Vi har sat problemerne med for mange bevillinger i et tæt beboet kvarter på dagsordenen, både i offentligheden og politisk. Vi har sammen med politikerne i Borgerrepræsentationen deltaget aktivt i udarbejdelsen af den kommende restaurationsplan. Vi har fået sat fokus på vores kvarters egenart og særlige behov.


Vi vil gerne fastholde de gode resultater og sikre at udviklingen fortsætter i den retning, vi ønsker. Og det kan vi bedst med rigtig mange medlemmer. Derfor er det vigtigt at du melder dig ind og opfordrer dine naboer i kvarteret at gøre det samme, så vi kan få et endnu stærkere sammenhold.
Bestyrelsen i Nørre Kvarters Beboerforening:Formand:

Telefon: 31638660

Kasserer:

  • Ane Storch Jakobsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Suppleant:

  • Joan Lykkeaa
  • Lonnie Eilsøe

Klik på navnet herover

for at sende en mail Beboerforeningen afholder ordinær generalforsamling mandag den 27 maj 2024. 


Kl. 19.00 

Galleri Krebsen, Studiestræde 17 A


Drikkevarer kan købes. Bestyrelsens beretning udsendes inden mødet.


Dagsorden ifølge vedtægterne:


1.  Bestyrelsens beretning


2.  Godkendelse af regnskab


3.  Fastsættelse af kontingent


4.  Indkomne forslag


5.  Valg af bestyrelsen


6.  Valg af 1 revisor


7.  Eventuelt